Ofertes de feina

Actualment aquestes són les ofertes de feina vigents:

 • Busquem Auxiliar Educatiu/va per a projecte Centre Obert Infantil al barri del Raval (Barcelona) 
  Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Educador/a pel projecte Centre Obert Infantil (Anem i Tornem) a Santa Coloma de Gramenet 
  Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliars Educatius/ves Centre Obert Infantil per l'Estiu  a Badalona Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliars Educatius Centre Obert Infantil o Adolescent per l'Estiu  a Santa Coloma de Gramenet Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliars Educatius/ves Centre Obert Adolescent per l'Estiu  al barri del Besòs (Barcelona) 
  Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliars Educatius/ves Centre Obert Infantil o Adolescent per l'estiu  al barri del Raval (Barcelona) Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliar Educatiu/va pel projecte de Casal Jove per l'Estiu a Santa Coloma de Gramenet Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Tècnic Superior en Gestió del Coneixement i Innovació Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliars Educatius/ves Centre Obert Infantil per l’Estiu  a Salt (Girona) Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Educador/a Projecte Educatiu menjador i reforç escolar amb alumnes de secundària a Salt 
  Consulta l'oferta aquí
 • Busquem  Educador/a d’inserció laboral pel Projecte  Xarxa d’Accés al Treball a Sant Adrià del Besos- La Mina Consulta l'oferta aquí
 • Busquem  Tècnic/a autònom de formació  en Neteja Industrial i Hotelera a Salt  (Girona) Consulta l'oferta aquí
 • Busquem  Educador/a Especialitzat/da  per itineraris de formació i inserció a Badalona.Projecte Rumb a la feina Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Tècnic/a per a Curs de formació en “Dependent/es de forn i cafeteria” a Barcelona del Programa de Reincorporació al Treball ( PRT ) Consulta l'oferta aquí
 • Busquem  Educador/a autònom/a  per formació  de Monitor/a de lleure educatiu  a Badalona al Programa de Reincorporació al Treball Consulta l'oferta aquí
 • Busquem  Educador/a per itineraris de formació i inserció a Badalona. Projecte Rumb a la feina Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Auxiliar Educatiu/va per a espai educatiu amb infants de 0 a 3 anys dins el projecte Vincles a Salt Consulta l'oferta aquí
 • Busquem Educador/a Especialitzat/da per al Centre Obert Adolescent de Santa Coloma de Gramenet Consulta l'oferta aq

Altres